Informacje-KO Elbląg w JMP S.A.Piknik Okólnik. Zapraszamy


W dniu 30 maja odbędzie się   piknik organizowany przez Region Elbląg  NSZZ „Solidarność”.  Zapraszamy do udziału członków komisji oddziałowej w JMP S.A. regionu elbląskiego …