30 rocznica męczeńskiej śmierci Bł. Ks. J. Popiełuszki. 18.10.2014.