Aktualności27 października 1991 r. Pierwsze wolne wybory parlamentarne


27 października 1991 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wolne, demokratyczne wybory parlamentarne. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywała ordynacja wyborcza, która …