AktualnościTereny Stoczni Gdańskiej na listę dziedzictwa!


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała list intencyjny z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawie współpracy. Ta będzie dotyczyć ochrony i rozwoju terenów Stoczni Gdańskiej oraz dalszych …

Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego w gdańskim ZUS


Od 24 do 26 września eksperci niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung (DRV) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w Oddziale ZUS w Gdańsku w ramach Międzynarodowych …