Aktualności37 Pielgrzymka Ludzi Pracy


Od 14 do 15 września odbyła się coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Drugiego dnia przed uroczystą mszą głos zabrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr …

Dzień zdrady i dzień niepodległości: 17 września 1939 – 17 września 1993


Z jaką datą Polska odzyskała niepodległość po II wojnie światowej? W PRL rywalizował 22 lipca 1944 r. z 9 maja 1945 r. 4 czerwca 1989 …