AktualnościKrzysztof Dośla: O „Solidarność” trzeba dbać


NSZZ „Solidarność” na trwałe wpisany jest w historię najnowszą świata. Nie jest jednak historią. Ma dbać o ludzi pracy, pilnować ich praw i zapisanego w …