Aktualności21 x Tak. Uchylone drzwi ku wolności


Lista 21 postulatów zgłoszonych przez strajkujących w Sierpniu ’80 jest jednym z najważniejszych dokumentów XX w. Do ich spisania doszło wkrótce po tym, jak w …

Operacja kryptonim „Dunaj”. Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 1968 r.


Operacja „Dunaj” to kryptonim interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Operacja militarna, mająca zdusić tzw. Praską Wiosnę, rozpoczęła się 20 sierpnia 1968 roku o godzinie …

Instytut Dziedzictwa Solidarności zostanie powołany w 39 rocznicę Sierpnia


31 sierpnia br. uroczyście zostanie w Gdańsku podpisana umowa o powołaniu Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Dokument i sam instytut powstaje z inicjatywy NSZZ „Solidarność” oraz Ministerstwa …

Sierpień 1988 r. Krzyk o demokratyczną Polskę


Lato 1988 roku było gorące. Po strajkach wiosennych, które władzom PRL udało się spacyfikować lub zastraszyć strajkujące załogi, strajki sierpniowe z 1988 r., choć nie …