Aktualności66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom


Przy spadającym bezrobociu pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców. W pierwszym półroczu tego roku w Pomorskiem wydano 66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Armenii, …

Dodatek za staż pracy nie będzie wliczany do pensji minimalnej


Sejm 19 lipca br. przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. – Dodatek stażowy w końcu będzie spełniał swoją …