AktualnościWypadek w pracy. ZUS radzi co dalej?


Okres letni, czas żniw i szczyt sezonu gastronomicznego, niestety sprzyja wypadkom przy pracy. W niektórych branżach wystarczy chwila, aby doszło do wypadku. ZUS radzi co …

Lipiec 1980: strajk lubelskich kolejarzy


Z początkiem lipca 1980 roku zaczęło się deszczowe lato zakończone gorącym Sierpniem. Za dwa miesiące w całym kraju tworzyły się struktury NSZZ „Solidarność”. Strajki w lipcu …

Związkowy pluralizm w służbach mundurowych


Polska Państwowa Policja świętuje w tym roku swoje stulecie. Obchodom towarzyszą rozmaite wydarzenia. Ale kluczowe jest przyjęcie prawnych możliwości tworzenia związków zawodowych w służbach mundurowych, …

Sejm udzielił rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa za 2018 r.


Sejmowa większość 19 lipca br. pozytywnie oceniła działalność finansową Rady Ministrów i uznała ją za zgodną z prawem oraz pozytywnie oceniła dbanie o właściwe tempu …