Miesięczne archiwum: Maj 2019

Dysproporcje w zarobkach w sektorze zdrowia są coraz większe…

Czym to grozi? Wynagrodzenia pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych coraz bardziej odbiegają od zarobków osób wykonujących zawód medyczny. To bardzo …

Namioty protestu staną we wtorek przed Ministerstwem Sprawiedliwości

Od jutra, czyli od 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury – w tym także sądów administracyjnych – rozpoczynają następny etap protestu – ustawią …

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Msza święta odprawiona pod przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w bazylice Mariackiej była głównym punktem gdańskich obchodów z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny …

Wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę.

Podstawową reguła przy zatrudnianiu cudzoziemców jest ich równe traktowanie z obywatelami państwa-gospodarza oraz unikanie wszelkich przejawów dumpingu i dyskryminacji płacowej. Za tym idzie więc obowiązek …

Święto patrona archidiecezji gdańskiej św. Wojciecha

Pod przewodnictwem Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej, odbyły się w niedzielę, 5 maja br., uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha. Święty męczennik jest …

Co nas czeka w wynagrodzeniach i emeryturach jeszcze w tym roku?

Jak wynika z analizy PricewaterhouseCoopers średnie wynagrodzenie netto, które otrzymuje Polak, stanowi 71 proc. średniej pozostającej w kieszeni pracownika w Unii Europejskiej. Mówiąc o pozytywnym, bliskim …

Młoda „Solidarność”: majowa próba z 1988 roku

Wiosną 1988 roku przeciwko kulejącemu i słabnącemu reżimowi PRL wystąpiła młodzież. Młodzi robotnicy z hut i stoczni oraz studenci zawołali: „Strajk!”. Chcieli mieć swój Sierpień. …

4 maja – święto św. Floriana, patrona strażaków i hutników

4 maja obchodzone jest w Kościele wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Floriana. Swoje święto patronalne tego dnia obchodzą strażacy i inni pracujący,  wykonujący zawody związane z …

Konstytucja 3 maja. Testament gasnącej Ojczyzny

Po utracie niepodległości Konstytucja 3 Maja, uchwalona przed II rozbiorem, w 1791 roku, przypominała o demokratycznych i wolnościowych tradycjach. Była ostatnią wolą i testamentem gasnącej …

Znaczki Poczty Podziemnej „Solidarności”

6 maja 2019 r. o godz. 10 w Sali BHP w Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy, na której zostaną zaprezentowane znaczki Poczty Podziemnej „Solidarności” Stanu …