AktualnościKrzysztof Dośla w Forum Panoramy


Gościem Forum Panoramy Telewizji Gdańsk 29 maja był Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Tematami rozmowy były obchody rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 …

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej:Najstarsza biblioteka publiczna w Polsce z najniższymi płacami


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w PAN Gdańskiej Bibliotece w 1989 roku, ale funkcjonował tylko do roku 2007. Ponownie, z inicjatywy dr. Tomasza Larczyńskiego, …