AktualnościPrzywrócenie do pracy należy rozumieć dosłownie


Jeżeli pracownik wygra proces i sąd orzeknie o przywróceniu go do pracy, to przywrócenie należy rozumieć dosłownie. W wyroku z 26 listopada 2003 r. (I PK …