AktualnościUprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej


Zmieniona została ustawia o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 752). I tak, w …