AktualnościPolsko – Niemieckie Forum Związków Zawodowych Na rzecz lepszej Europy dla pracowników


Aby sytuacja pracowników polepszyła się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, koniecznym jest uczestnictwo wszystkich uprawnionych do głosowania w wyborach na europosłów. Winno się też głosować …

O ład społeczny dla wspólnego dobra – list społeczny biskupów polskich


- Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu. Szczera gotowość do otwartej, uczciwej rozmowy jest wyrazem umiłowania prawdy, dobra i wolności, a także szacunku dla godności i …

Treść porozumienia przewodniczącego oświatowej „Solidarności” z rządem z 7 kwietnia br.


Jak informuje Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 7 kwietnia 2019 r., o godz. 22.30 zespół negocjacyjny KSOiW podpisał z rządem porozumienie dotyczące postulatów Związku. …

ZUS radzi: A1 za granicą


Pracodawcy, decydujący się na delegowanie pracowników do pracy za granicą, powinni rozważyć, czy nie warto wyposażyć ich w zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do jego …

Rozmowy rządu z „Solidarnością” kontynuowane


Strona rządowa kontynuuje rozmowy ze związkowcami. Okazało się, że pikiety „Solidarności”, które odbywały się 4 kwietnia 2019 r. przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce przyniosły …