AktualnościBarbara Piwarska nagrodzona. Gratulujemy!


Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego w uznaniu całokształtu działalności artystycznej a także ze względu na obchodzony jubileusz 50-lecia pracy twórczej, za wybitne zasługi w dziedzinie …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2018 rok


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym …

Systematyczny, choć nadal zbyt powolny spadek umów na czas określony


Zmiana przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony ustawą z 25 czerwca 2015 r. oraz spadek stopy bezrobocia do 6 proc., wymuszający większe respektowanie …

16-19 marca 1981. Bydgoski Marzec – rozwiązanie siłowe


19 marca 1981 roku rozpoczął się najpoważniejszy od sierpniowych strajków kryzys między władzami PRL a „Solidarnością”. Jego bezpośrednią przyczyną była brutalna akcja milicji, w czasie …

Gdański oddział IPN o Żegocie, Sprawiedliwych i Ocalonych


IPN Oddział w Gdańsku oraz Delegatura IPN w Bydgoszczy zapraszają na spotkanie ze Sprawiedliwym i Ocalonym, na wystawę „»Żegota« – Rada Pomocy Żydom” oraz na …