AktualnościPierwszy polski oficer w NATO


Płk Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. w wieku 73 lat, Został pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.  Oceny ferowane wobec generała Ryszarda  Kuklińskiego, który …

Zmiany w Statucie Związku wpisane przez sąd do KRS


Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy wpisał na posiedzeniu niejawnym 28 stycznia br. zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, dokonane podczas Krajowego Zjazdu …

Jak ustrzec się oszustów podszywających się pod ZUS


Do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zgłosiła się pokrzywdzona i zawiadomiła, że skontaktowała się z nią telefonicznie osoba podająca się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. …

Niemiecki przedsiębiorca Hans G. skazany za używanie języka nienawiści wobec Polaków


Niemiecki przedsiębiorca Hans G., prowadzący firmę w gminie Kosakowo, został skazany za szerzenie i używanie mowy nienawiści wobec Polaków. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku skazany …

Ekstradycji nie będzie


Sąd w Goetebergu nie wyraził zgody na wydanie Polsce emigranta sędziego sądów wojskowych Stefana Michnika. Jako powód podał przedawnienie zarzucanych czynów oraz posiadanie szwedzkiego obywatelstwo. …