AktualnościRadni o ECS: „Pokazuje się tam historię w wydaniu Lecha Wałęsy” czy „Dobrze prowadzone muzeum”?


„Solidarność” zawiesiła swoją działalność w Europejskim Centrum Solidarności. Władze Związku mówią, że to upolityczniona instytucja, która dzieli, zamiast łączyć. „Solidarność” wycofała się z Rady ECS …

Nie żyje były premier Jan Olszewski, wybitny adwokat, człowiek w służbie Niepodległości


Nie żyje Jan Olszewski, premier w latach 1991-92, harcerz Szarych Szeregów, współautor Statutu NSZZ „S”, obrońca  w procesach politycznych w okresie PRL, oskarżyciel posiłkowy w …

3 tys. bezrobotnych mniej niż rok temu


Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że według stanu na 31 stycznia 2019 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 49,3 tys. osób. W stosunku …

Z ZUS na rehabilitację leczniczą


Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, ale stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą. W ubiegłym …

Oświatowa „S” kontynuuje protest. Żądania „S” już w pomorskich szkołach


Do 14 lutego br. w całym kraju mają powstać sztaby protestacyjno-strajkowe we wszystkich regionalnych sekcjach oświatowych NSZZ „Solidarność”. W Regionie Gdańskim taki sztab już istnieje. …

Wyrok na Żołnierzach Niezłomnych. Dzisiaj wracają jako armia cieni


8 lutego 1951 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, żołnierzu niezłomnym, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a …