2019.05.12. Msza św. wynagradzająca za profanację wizerunku Matki Boskiej