2019.02.23. Pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego