Aktualności„Kiszczak Papers”. Interesujący zasób archiwalny w Kaliforni


W Hoover Institution Library & Archives  (założonym przez prezydenta USA Herberta C. Hoovera) na uniwersytecie w Stanford w Kaliforni polscy dziennikarze natrafili na dokumenty i zdjęcia m.in. …

Kalendarium Grudnia: od 8 do 14 grudnia 1970 r.


W Grudniu 1970 roku w państwie, określającym się jako państwo robotników i chłopów od kul milicji i wojska padli stoczniowcy, portowcy, kierowcy, uczniowie. Spadła maska …

Wzrasta bezrobocie


Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że z końcem listopada 2018 roku w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45, 5 tys. osób, co daje stopę …

Grudniowe rocznice: uroczystości 13 i 14 grudnia


Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zachęca związkowców, sympatyków „S” i wszystkich tych, którym drogie są idee obrony praw ludzi pracy na uroczystości obchodów 48 rocznicy Grudnia …