AktualnościUmowy terminowe po 22 listopada 2018 r.


Dla pracowników zatrudnionych na umowach czasowych od 22 lutego 2016 r. z dniem 21 listopada 2018 r. upłynął maksymalny,  33-miesięczny, limit zatrudnienia na tej podstawie, …

Poświęcenie Sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek


Stowarzyszenie Strzebielinek zwraca się do wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały Solidarności, o udział w uroczystej mszy świętej w dniu 16 grudnia 2018 roku, o …