Aktualności18 listopada 1986. Afiliacja NSZZ „Solidarniość” w strukturach międzynarodowych


18 listopada 1986 roku NSZZ „Solidarność”, zwalczany przez reżim PRL, został przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych: do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, grupującej związki …