AktualnościProf. Czauderna: Gdańsk potrzebuje zmiany w stylu i priorytetach zarządzania, i zmian personalnych.


Rozmowa z prof. Piotrem Czauderną, koordynatorem Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED, radnym …

Pracownicy zadowoleni z wolnych niedziel


Badania przeprowadzone przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w sierpniu 2018 r. wśród prawie tysiąca pracowników zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych wykazują, że …

Problemy pracowników cywilnych MON wciąż nierozwiązane


Sytuacja w przedsiębiorstwach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej była głównym tematem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 17 października w …

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 34 rocznica męczeńskiej śmierci


19 października obchodzimy rocznicę męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność” Władza ludowa w PRL popełniła wiele zbrodni. Większość z nich była dobrze …