AktualnościDzień Edukacji Narodowej 2018 r.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku prosimy o przyjęcie i przekazanie wszystkim Członkom …

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu wynagradzania


Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 października 2018 r., że przepis Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania z zakładową organizacją związkową jest zgodny …