Aktualności„Sprawiedliwość”, która nie ogląda telewizji i nie czyta gazet


3 października w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się rozprawa końcowa w sprawie wytoczonej z powództwa Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji przeciwko NSZZ „Solidarność”. Sąd pierwszej …

Szkolenia z negocjacji


Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczął cykl szkoleń z dziedziny negocjacji z pracodawcą. Odbywają się one w ramach projektu: „Wiem więcej, działam skutecznie”. …