Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Jest zarządzenie NFZ w sprawie wypłaty pieniędzy dla ratowników

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na …

Łukasz Szumowski: Ratownicy otrzymają pieniądze

O nierównym traktowaniu ratowników medycznych opowiada w rozmowie z Medexpressem minister zdrowia Łukasz Szumowski. Martyna Chmielewska: Ratownicy medyczni ostrzegają, że zorganizują strajk. Grożą, że odejdą …

Rząd zaakceptował zmiany w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym

Decyzja Rady Ministrów przecina spór między resortami zdrowia i finansów, który dotyczył m.in. tego, którzy pracownicy zostaną ostatecznie objęci gwarancjami płacy minimalnej. Ministerstwo Finansów na …

Wzywamy wszystkich do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Chodzi o porozumienie, jakie podpisały pielęgniarki. 09 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Rada Sekretariatu Ochrony …

MZ: nie ma pieniędzy dla wszystkich ratowników

23 lipca br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie nowelizacji Ustawy o Działalności Leczniczej w kwestii dodatków dla ratowników medycznych. Ratownicy podsumowali spotkanie: „Projekt skrytykowany pod …

Ratownicy oburzeni oświadczeniem pielęgniarek

Chodzi o wykreślenie z projektu rozporządzenia MZ ratownika medycznego. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie …

NFZ zbiera dane o ratownikach

Chodzi o wypłatę dodatków. Ministerstwo Zdrowia wysłało do wojewodów list, w którym wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zwróciła się z prośbą o przekazanie kierownikom podmiotów leczniczych …

Dyrektorzy Szpitali Powiatowych podobnie jak NSZZ „Solidarność” upominają się o podwyżki dla wszystkich grup zawodowych

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem …

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza że w związku z podpisanym przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki …

W Gdańsku stanął pomnik żołnierzy podziemia niepodległościowego

W sobotę 4 sierpnia, na skwerze u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego odsłonięto pomnik Żołnierzy Wyklętych. Miejsce nie jest przypadkowe. – Pomnik …