Aktualności1410: Wielka bitwa średniowiecznej Europy


W sobotę 14 lipca, niejako w przeddzień rocznicy wielkiej bitwy na Polach Grunwaldzkich wojska polsko-litewsko-ruskie, tak, jak w 1410 roku, pokonały rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej …

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy


Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r. Jest jeden …

Lipiec 1980: strajk lubelskich kolejarzy


Z początkiem lipca 1980 roku zaczęło się deszczowe lato zakończone gorącym Sierpniem. Za dwa miesiące w całym kraju tworzyły się struktury NSZZ „Solidarność”. Strajki w lipcu …

PIT policzy i przekaże do urzędu sam fiskus, ale uwaga na ulgi i 1 procent


Urzędnicy z urzędów skarbowych sami rozliczą podatnika, odliczą nawet ulgę rodzinną, a wypełniony PIT odeślą do właściwego Urzędu Skarbowego. Takie możliwe rozwiązanie zapowiada od 2019 …

RDS o koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych i Pracowniczych Planach Kapitałowych


12 lipca br. na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych …