AktualnościZagłada polskich wsi na Kresach 1943-44


Przez kilkanaście miesięcy polskie wsie w Galicji Wschodniej i na Wołyniu umierały w dymach pożarów i w krzyku bestialsko mordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię, Samoobronnie Kuszczowi …

Więcej związkowego entuzjazmu


Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, przewodniczącym XVI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego     Z Gdyni do Gdańska – Tegoroczne Walne Zebranie Delegatów NSZZ …

Spóźnione pensje gdańskich nauczycieli


Nauczyciele z około 30 placówek oświatowych z terenu Gdańska otrzymali lipcowe pensje z opóźnieniem. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela wynagrodzenie wypłacane …