AktualnościZatrudnianie pracowników tymczasowych


I. Definicja pracy tymczasowej Pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres w tej ustawie wskazany, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym …

Kim są liderzy gdańskiej „Solidarniości”?


Termin wyborów na kadencję w latach 2018–2022 w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” minął z końcem marca 2018 r. W blisko 90 procentach organizacji wyłoniono …