AktualnościI zstąpił duch Twój… Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny


2 czerwca 1979 roku Ojciec Święty przybył z dziewięciodniową pielgrzymką do Ojczyzny. Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” – te pamiętne …

„Solidarność” to idea, tradycja i młodość


Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – ­W 2015 roku zmienił się klimat polityczny w Polsce. Partie odwołujące się do solidaryzmu …