Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Makurat Franciszek

Prof. Franciszek Makurat, przewodniczący KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Gdańskiego – W nowej kadencji dla naszego środowiska jedną z najważniejszych spraw będzie reforma szkolnictwa wyższego. Krajowa …

IBIS 26 (381), 28 czerwca 2018

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Stanowiska Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw tym rekomendacjom, które nadają zbyt wiele przywilejów środowisku LGBT+, w tym wprowadzaniu do szkól programu przedwczesnej seksualizacji dzieci w programie ”Różnorodny Gdańsk – model na rzecz równego traktowania”, który ma być przedmiotem obrad podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta Gdańska.

Cześć i chwała Marynarce Wojennej! W piątek państwowy pogrzeb oficerów i marynarzy

W „Kwaterze Pamięci” na gdyńskim Oksywiu w piątek 29 czerwca br. odbędzie się państwowy pogrzeb oficerów, podoficerów i marynarzy, w śród nich i ofiar sądowych …

Koń Trojański w Gdańsku

Pod takim hasłem odbyła się 28 czerwca br. pikieta przed siedzibą Rady Miasta w Gdańsku. Był to sprzeciw mieszkańców miasta wobec promowania przez obecnego prezydenta …

Pikieta w obronie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.

Domagamy się od zarządu Port Gdański Eksploatacja S.A przedstawienia konstruktywnych planów działań, które pozwolą wydźwignąć się naszej firmie z zapaści i uratować przed grożącą katastrofą. …

28 czerwca 1956 – Robotnicze powstanie w Poznaniu

28 czerwca 1956 roku pracownicy poznańskich zakładów pracy wyszli na ulice aby wyrazić swoje niezadowolenie z warunków życia, upominając się o godność ludzi pracy. Najmłodszą ofiarą, …

Gdańska „Solidarność” sprzeciwia się niektórym rekomendacjom programu Różnorodny Gdańsk

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw tym rekomendacjom, które nadają zbyt wiele przywilejów środowisku LGBT+, w tym wprowadzaniu do szkól programu przedwczesnej seksualizacji dzieci w programie ”Różnorodny Gdańsk – model na rzecz równego traktowania”, który ma być przedmiotem obrad podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta Gdańska.

Krzysztof Dośla: „Solidarność” to powód do dumy

Fragmenty przemówienia przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli podczas XVI WZD: Spotykamy się w historycznej Sali BHP, w której strajkujący w 1980 r. …

Krzysztof Dośla przewodniczącym Regionu Gdańskiego w kadencji 2018–2022

Krzysztof Dośla został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018–2022. Otrzymał 159 głosów delegatów na XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, …