Miesięczne archiwum: Maj 2018

Nowe władze w Krajowej Sekcji Pracowników Sanepidu NSZZ „S”

W dniach 16-19 maja 2018 r. w Radomiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącą Rady Sekcji została Dorota …

Monitoring w zakładzie pracy

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy kodeksu pracy pozwalają na wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa …

Garska-Karnasiewicz Anita

Anita Garska-Karnasiewicz, przewodnicząca KO NSZZ „S” Pracowników PZU Życie SA – Obserwowałam działania „S”, a gdy kolega związkowiec, którego szanowałam i miałam do niego zaufanie, …

Daliśmy ludziom godny wybór

Związek zawodowy ze swej natury zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotykających ludzi pracy. Upominanie się o prawa pracownicze stawia nas na kursie kolizyjnym z pracodawcami czy …

IBIS 22 (377), 30 maja 2018

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Gdańsku

9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. Święto to zostało ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur (Malezja) na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady …

30 maja 1960 r. Stanęli w obronie wiary i Domu Katolickiego

30 maja 1960 roku w Zielonej Górze kilka tysięcy osób stanęło w obronie eksmitowanego Domu Katolickiego, w którym odbywały się lekcje religii. Doszło do starć …

Wybory w Regionie Słupskim

25 i 28 maja br. obradowało WZD Regionu Słupskiego naszego Związku. Miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2018-2022. W skrócie …

WZD Rady Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON: Mirosław Kamieński ponownie wybrany jej przewodniczącym

24 i 25 maja br. odbyło się w Gdyni Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas WZD …

WRDS o cudzoziemcach na rynku pracy i cywilizowaniu warunków ich zatrudniania

Zatrudnienie obcokrajowców na terenie woj. pomorskiego było wiodącym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z 24 maja br. Członkowie WRDS zajęli się m.in. zatrudnieniem cudzoziemców …