Miesięczne archiwum: Kwiecień 2018

40-lecie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

W Gdańsku obchodziliśmy jubileusz opozycyjnych wobec systemu PRL WZZ Wybrzeża. 13 związkowców, opozycjonistów z lat 70, zostało uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności. Pięć odznaczeń przyznano …

WZZ Wybrzeża: syndykalistyczny bunt przeciwko systemowi PRL

Wolne Związki Zawodowe niepokoiły towarzyszy na Kremlu. Proletariacka organziacja wsparta przez kilku inteligentów stały się zalążkiem NSZZ „Solidarność”. Dwa dni przed Świętem Pracy 29 kwietnia …

28 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy: 28 kwietnia.  Szacuje się, że 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce wynika z błędów …

Uroczystości z narodowego kalendarza

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje o wstępnym projekcie i kalendarium imprez oraz uroczystości w Regionie Gdańskim, związanych z obchodami ważnych wydarzeń z historii najnowszej: …

WRDS: Praca w gospodarce morskiej, zatrudnienie cudzoziemców

Podczas XXII posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 26 kwietnia, omawiano dwa ważne zagadnienia. Pierwsze dotyczyło warunków pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. …

Sekcja Regionalna Kolejarzy RG: nowy przewodniczący Jacek Prętki

– Cel mamy zawsze ten sam: Nie zwalczamy ludzi, tylko problemy. To oczywiście hasło, ale w szerokim ujęciu tak sobie wyobrażam podejście do mojej związkowej …

40-lecie Wolnych Związków Zawodowych

W Gdańsku obchodziliśmy jubileusz opozycyjnych wobec systemu PRL WZZ Wybrzeża. 13 związkowców, opozycjonistów z lat 70, zostało uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności. Pięć odznaczeń przyznano …

Komunikat powyborczy

W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (110 delegatów). – Powołaliśmy Międzyregionalną Sekcję …

Wrońska Karolina

Karolina Wrońska, zastępca przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku – Członkiem „Solidarności” jestem od 10 lat. Zapisałam się, bo zależy …

Bezpieczna praca dla dokerów

Sytuacji w portach w Gdyni i Gdańsku, w tym bezpieczeństwie pracy i współpracy między organizacjami związkowymi i pracodawcami poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się …