Miesięczne archiwum: Luty 2018

Związkowcy z GCT chcą układu zbiorowego

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gdynia Container Terminal SA, w środę 14 lutego br. powiesiła związkowe flagi i baner na płocie firmy. Jest to forma protestu, …

Strzebielinkowcy: Trzymała nas idea braterstwa

Rozpoczynamy cykl rozmów z osobami internowanymi w czasie stanu wojennego w obozie w Strzebielinku. Krzysztof Gąsior  rocznik 1959, student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członek …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (cz. 1)

Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Zagadnienie Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego …

19 postulatów oświatowej „Solidarności”. Verba wolant, scripta manent

O dialogu oświatowej „Solidarności” z Ministerstwem Edukacji Narodowej  i o 19 przekazanych postulatach pisze Wojciech Książek. Dialog trzeba prowadzić, nie o nim mówić. Ucieczka od …

ABC BHP. Czas pracy młodocianych

Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat (a od 1 września 2018 r. osoby, które ukończyły …

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Przedstawiamy zagadnienia związane z nabyciem prawa i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką. Prawo do „trzynastki” w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, …

Nojman Agnieszka

Agnieszka Nojman, OM „S” Pracowników Cywilnych Policji – KMP w Sopocie – W związku zawodowym poszukuję poparcia dla naszych postulatów i znajduję takowe wsparcie. Niestety, od …

Oświadczenie przewodniczącego NSZZ „S” w sprawie prac nad kodyfikacją prawa pracy

Wszelkie pomysły naruszania funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania och innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „S” – napisał Piotr …

IBIS 7(362), 14 lutego 2018

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Kodeksowe przymiarki: jaki będzie pracowniczy rachunek za nowe kodeksy pracy?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy do 15 marca br. zakończy przygotowanie projektów kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniami. W połowie marca br. powinniśmy dowiedzieć …