AktualnościOświadczenie przewodniczącego NSZZ „S” w sprawie prac nad kodyfikacją prawa pracy


Wszelkie pomysły naruszania funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania och innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „S” – napisał Piotr …

Kodeksowe przymiarki: jaki będzie pracowniczy rachunek za nowe kodeksy pracy?


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy do 15 marca br. zakończy przygotowanie projektów kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniami. W połowie marca br. powinniśmy dowiedzieć …

Historia. 14 lutego 1942. Armia Krajowa


14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. Armia Krajowa była, obok komunistycznej partyzanckiej armii …

Popielec i Wielki Post: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię


Środa Popielcowa (Popielec) − w kalendarzu liturgicznym jest pierwszym dniem czterdziestodniowego Wielkiego Postu trwającego do Wielkanocy. Środa Popielcowa wypada między 5 lutego, a 10 marca. …