AktualnościPożegnanie Zofii Borakowskiej


– Zawsze dawała nam przykład uczciwej, porządnej pracy w harcerstwie i tego, co harcerstwo niesie ze sobą; miłości do człowieka, do ojczyzny i do Boga …