2018.12.14. Uroczystości pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku