2018.10.01. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"