2018.09.20. Porozumienia między przedstawicielami Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i Organizacji Zakładowej NSZZ Polskiego LNG SA.