2018.04.24. WZD Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "S" Regionu Gdańskiego