2018.04.17. WZD Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"