2018.03.17. Wybory w KM„S” Pracowników Ośwaty i Wychowania w Gdańsku