2018.02.05. Posiedzenie zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"