AktualnościPracownik socjalny: solidarność w rzeczywistości społecznej i gospodarczej


„Troska. Umacnianie. Siła” pod takim hasłem spotkali się pracownicy socjalni z ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej na swoim drugim Forum Pracowników Socjalnych. Miejscem spotkania …

Docenić pracownika koncernu!


Związkowcy z NSZZ „Solidarność” i Rada pracowników w międzynarodowym koncernie Delphi upominają się o godziwe wynagrodzenie i docenienie tych, którzy przyczyniają się do rozwoju firmy. …