Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Szkolenia „S” w terenie

W ostatnim tygodniu listopada odbyło się kilka szkoleń zorganizowanych przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego. W poniedziałek 27 listopada w Malborku szkoliło się 15 działaczy związkowych …

Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie …

Wolne niedziele sukcesem „Solidarności”

Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedzielę należy traktować jako sukces. Po wielu latach udało się odwrócić tendencje i dotrzeć do decydentów politycznych z postulatem ograniczenia …

Kolk Agnieszka

Agnieszka Kolk, zastępca przewodniczącej Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Auchan Gdańsk i członek Komisji Rewizyjnej Auchan Polska sp. z o.o. – Koleżanka namówiła mnie, abym …

Nowe władze w SDP

Już po raz trzeci na stanowisko prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich został wybrany red. Krzysztof Skowroński. Podczas Zjazdu Delegatów SDP, który odbył się w …

IBIS 48(351), 29 listopada 2017

Internetowy Biuletyn Informacyjny „Solidarności” Regionu Gdańskiego IBiS to Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności. W każdą środę drogą mailową wysyłany jest do ponad dwóch tysięcy związkowców i …

Plac zabaw dla dzieci w Czyczkowach

Sierpniowa nawałnica zniszczyła m.in. miejsce do zabaw dla najmłodszych znajdujące się przy szkole bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Dzięki pomocy NSZZ „S” Regionu Gdańskiego …

Historia. 29 listopada 1830. Powstanie listopadowe

29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, które swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie oraz Litwę, Żmudź i Wołyń. Było jedynym powstaniem przeciwko zaborcom, które miało …

Stopniowe zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców: nowe zasady od stycznia 2018

Wraz z początkiem 2018 roku zmienią się zasady legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Cel to ograniczenie szarej strefy i utrudnienie cudzoziemcom, głównie Ukraińcom, …

Święto Marynarki Wojennej. Bandera na niszczycielu „Kormoran II”

Na niszczycielu min typu Kormoran, dzisiaj 28 listopada br.,  zostanie podniesiona bandera. To data symboliczna, gdyż 99 lat wcześniej powołana została Marynarka Wojenna. 28 listopada 1918 …