AktualnościUkłady zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej


Pod takim tytułem Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje międzynarodową konferencję, podczas której zostanie poruszona kwestia branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Konferencja ma być …

Dzień Edukacji Narodowej 2017


Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom i pracownikom oświaty oraz wszystkim osobom związanym z oświatą. Dziękujemy za trud, jaki Państwo wkładacie w …