Aktualności500+: do kiedy ponowny wniosek?


Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r.  Kolejne …