Aktualności30 maja 1960 r. Stanęli w obronie Domu Katolickiego


30 maja 1960 roku w Zielonej Górze w obronie eksmitowanego Domu Katolickiego, w którym odbywały się lekcje religii, doszło do starć mieszkańców z milicją. Przypominamy mniej …