AktualnościZwiązkowy zaczyn. Rozmowa z dr. hab. Jakubem Steliną, przewodniczącym Zespołu ds. opracowania ustawy Kodeks zbiorowy prawa pracy


Rozmowa z doktorem habilitowanym Jakubem Steliną, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG, przewodniczącym Zespołu ds. opracowania projektu ustawy Kodeks zbiorowy prawa pracy …

Najniższa stopa bezrobocia od powstania województwa pomorskiego


W woj. pomorskim na koniec kwietnia br. było 58,2 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jest to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego. Zaczyna się …

Coraz mniej za tę samą pracę


W ramach kampanii EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” wydany został komunikat dotyczący regionu Europy Środkowej. Okazuje się, że dzisiaj różnice w płacach pracowników z Polski, …