2017.12.16. Pod pomnikiem Antoniego Browarczyka na Targu Rakowym w Gdańsku